Over

Ontstaan Dagbesteding Wens op Maat
De regering heeft besloten om gemeenten verantwoordelijk te maken voor veel zorg- en ondersteunende taken. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Door de nieuwe WMO bepalen gemeenten waar en of u gebruik kunt maken van dagbesteding.

U moet in “het keukentafelgesprek” uw wensen, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag aangeven, ook ten aanzien van dagbesteding.
Veel mensen vinden dit moeilijk.

Uit deze vraag is Dagbesteding Wens op Maat ontstaan.

Na het invullen van de vragenlijst weet u wat u wilt met dagbesteding
Dagbesteding Wens op Maat helpt u om inzicht te krijgen in wat u wilt met dagbesteding en welke hulp u hierbij nodig hebt. De lijst komt met ideeën en suggesties waardoor u er gemakkelijker achter komt wat uw wensen zijn met dagbesteding.

De lijst gaat uit van de eigen regie van mensen. Het is bedoeld als hulpmiddel om uw eigen leven in te vullen zoals u dit graag wilt. U bepaalt zelf wat u met de lijst gaat doen. De antwoorden die u geeft blijven anoniem. Dagbesteding Wens op Maat is gratis te gebruiken.

Heeft u de lijst ingevuld dan kunt u deze meenemen wanneer u met de gemeente of andere organisaties in gesprek gaat over wat u wilt met dagbesteding.

Ervaringsdeskundig
Dagbesteding Wens op Maat is ontwikkeld door cliëntenraden van activiteitencentra, werklocaties en Begeleid Werken samen met hun ondersteuner Johanna Tonnis de Graaf. Johanna is tevens initiator, oprichter en ontwikkelaar van de website Dagbesteding Wens op Maat.

Van idee tot het lanceren van een website
Vanaf het begin was duidelijk dat de vragenlijst in een behoefte voorziet en dat deze GRATIS voor iedereen beschikbaar moest komen.

De achterliggende gedachte was: dat iedereen de kans moet krijgen om gebruik te kunnen maken van dagbesteding en/ of werkbegeleiding, ook wanneer je hier hulp bij nodig hebt.

Nadat de papieren versie van Dagbesteding Wens op Maat succesvol werd ontvangen door verschillende cliëntenraden, kon de volgende stap worden gezet.

Samen met Mark Pelder en Pieter Tonnis de Graaf is Johanna begonnen met de ontwikkeling van deze website. Met veel enthousiasme en grote betrokkenheid hebben alle partijen hier, ieder vanuit zijn eigen expertise, belangeloos aan meegewerkt

Partijen
De partijen die bijgedragen hebben aan de website zijn:

Johanna Tonnis de Graaf:
Pelder Media:
Pieter Tonnis de Graaf:
oprichter en projectleider
webdesign en development
fotografie

Ontstaan Dagbesteding Wens op Maat
Wanneer u tips heeft om Dagbesteding Wens op Maat te verbeteren dan horen wij dit graag van u. Op basis van uw ervaringen wordt geprobeerd de website zo goed mogelijk aan te vullen en/ of te verbeteren. Opmerkingen en suggesties kunt u invullen bij contact.