Hoe nu verder

U heeft de lijst dagbesteding Wens op Maat ingevuld. Hierdoor weet u wat u wilt en wat uw mogelijkheden zijn.

In de onderstaande kopjes vindt u informatie over de verschillende vormen van dagbesteding en de vergoedingen.

U wilt graag perspectief op werk of vervanging voor werk
Heeft u hier hulp bij nodig?
Wilt u ondersteuning bij het vinden van ( onbetaald) werk en werkbegeleiding op de werkplek.

 • De gemeente kan u verder helpen.
 • Activiteitencentra en particuliere organisaties die gespecialiseerd zijn in werkbegeleiding/jobcoaching kunnen u verder helpen. Zij kunnen ook samen met u kijken naar de subsidiemogelijkheden.

Ik heb hulp nodig, krijg ik ook iets vergoed?
Het hangt van uw situatie af of u iets vergoed krijgt. Kijk bij het kopje vergoedingen of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

U wilt graag dagbesteding thuis
Heeft u hier hulp bij nodig?
Wilt u ondersteuning bij het vinden van de juiste dagbesteding of hulp bij dagbesteding thuis?

 • De gemeente kan u verder helpen.
 • Tal van organisaties zoals: activiteitencentra of vrijwilligersorganisaties kunnen u hierbij helpen. Zij kunnen ook samen met u kijken naar de subsidiemogelijkheden.

Activiteiten vrijwilligers
Over het algemeen is er wel een vrijwilligersorganisatie in uw buurt die ook bij u thuis wil komen om u te helpen bij het doen van ( recreatieve ) activiteiten thuis.

Dagbestedingscentrum of een activiteitencentrum
Meestal biedt een activiteitencentrum ook ondersteuning bij ( het zoeken) naar ontspanningsactiviteiten thuis. Zoek een centrum bij u in de buurt en vraag naar de mogelijkheden.

Ik heb hulp nodig, krijg ik ook iets vergoed?
Het hangt van uw situatie af of u iets vergoed krijgt. Kijk bij het kopje vergoedingen of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

U wilt graag dagbesteding buitenshuis
Heeft u hier hulp bij nodig?
Wilt u ondersteuning bij het vinden van de juiste dagbesteding of hulp bij dagbesteding buitenshuis?

 • De gemeente kan u verder helpen.
 • Tal van organisaties zoals activiteitencentra of vrijwilligersorganisaties kunnen u hierbij helpen. Zij kunnen ook samen met u kijken naar de subsidiemogelijkheden.

Activiteiten vrijwilligers
Over het algemeen worden er activiteiten georganiseerd door vrijwilligersorganisaties in de buurt. Informeer welke activiteiten er in de buurt worden georganiseerd en of u de hulp kunt krijgen die u nodig heeft.

Dagbestedingcentrum of een activiteitencentrum
U kunt misschien terecht bij een activiteitencentrum waar ze verschillende activiteiten aanbieden. Zoals:

 • Knutselen, schilderen, timmeren
 • Sporten
 • Bloemschikken
 • Toneel
 • Gezamenlijk koffie drinken
 • Boodschappen doen
 • Koken en bakken
 • Cursussen zoals: Training van sociale vaardigheden
 • Werkbegeleiding

Zorgboerderij
Wilt u graag met dieren werken of in de tuin. Misschien kunt u terecht op een zorgboerderij of een land- of tuinbouwbedrijf.

Sport
Wilt u graag sporten, ga op zoek naar een sportvereniging waar u ook met een beperking terecht kunt. Heeft u meer hulp nodig, vraag eens bij een activiteitencentrum of u hier kunt sporten en welke hulp er geboden wordt.

Ik heb hulp nodig, krijg ik ook iets vergoed?
Het hangt van uw situatie af of u iets vergoed krijgt. Kijk bij het kopje vergoedingen of u in aanmerking komt voor een vergoeding.

Aanmelden
Ik weet wat ik wil doen met dagbesteding en waar ik dit wil doen. Daarnaast heb ik een organisatie gevonden die mij de hulp kan geven die ik nodig heb.
Krijg ik ook iets vergoed?

Vergoedingen
Het hangt van uw situatie af of u iets vergoed krijgt.

 • Voor werkbegeleiding/ jobcoaching zijn er verschillende subsidiemogelijkheden.
  • Vraag hiernaar bij de gemeente.
  • Krijgt u werkbegeleiding van een activiteitencentrum of een particuliere organisatie vraag hen dan naar de mogelijkheden.
 • De meeste vormen van dagbesteding zijn een voorziening uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hiervoor heeft u een indicatie van het CIZ nodig. Zie CIZ.nl
 • Soms bieden organisaties dagbesteding of werkbegeleiding aan vanuit de WMO. Dan heeft u een WMO-indicatie nodig. Hiervoor neemt u contact op met uw gemeente.
 • Sport: afhankelijk van de hulpvraag/ indicatie kan er een vergoeding worden verstrekt vanuit de Wlz of de WMO.
  • Wlz: U heeft een CIZ-indicatie nodig.
  • WMO: Neem contact op met uw gemeente.

Eigen bijdrage
Soms moet u een eigen bijdrage betalen. Vraag hiernaar bij de gemeente of bij het dagbestedingcentrum. U kunt dit zelf ook uitrekenen op de website van het CAK.

Heeft u een indicatie dan kunt u zich aanmelden bij de dagbesteding van uw keus.

Meer informatie
Meer informatie over vergoedingen, de indicatie en de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid: hoeverandertmijnzorg.nl en op regelhulp.nl. De AWBZ is vanaf 1 januari 2015 vervangen door de Wlz en de WMO. 2015 is een overgangsjaar.