Over

Ontstaan Dagbesteding Wens op Maat
De regering heeft besloten om gemeenten verantwoordelijk te maken voor veel zorg- en ondersteunende taken. Dit is geregeld in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO).

Door de nieuwe WMO bepalen gemeenten waar en of u gebruik kunt maken van dagbesteding.

U moet in “het keukentafelgesprek”uw wensen, mogelijkheden, beperkingen en zorgvraag aangeven, ook ten aanzien van dagbesteding.
Veel mensen vinden dit moeilijk.

Uit deze vraag is Dagbesteding Wens op Maat ontstaan.

Wat kunt u er mee?
Dagbesteding Wens op Maat helpt u om zicht te krijgen op wat uw wilt met dagbesteding en welke hulp u hierbij nodig hebt. De lijst komt met ideeën en suggesties waardoor u makkelijk weet wat u wilt.

De lijst gaat uit van de eigen regie van mensen. Het is bedoeld als hulpmiddel om uw eigen leven in te vullen zoals u dit graag wilt.

U bepaalt zelf wat u met de lijst gaat doen. De antwoorden die u geeft blijven anoniem.

Heeft u de lijst ingevuld dan kunt u deze meenemen wanneer u met de gemeente of andere organisaties in gesprek gaat over wat u wilt met dagbesteding

Wie zijn wij?
Dagbesteding Wens op Maat is ontwikkeld door cliëntenraden van: activiteitencentra, werklocaties en Begeleid Werken met hun ondersteuner Johanna Tonnis de Graaf.

Dagbesteding Wens op Maat blijft in ontwikkeling
Wanneer u tips heeft om Dagbesteding Wen op Maat te verbeteren dan horen we dit graag van u. Op basis van uw ervaringen zal Dagbesteding Wens op Maat worden aangevuld en verbeterd. Opmerkingen en suggesties kunt u sturen naar: mail Johanna Dagbesteding Wens op Maat